Javi Campo

javier-campo

Sobre mí

Bilbaíno de nacimiento en el año 1952 y algorteño de vocación desde el año 1977.

En la actualidad, jubilado de una entidad bancaria donde durante cuarenta años ejercí labores de gestor comercial, asesor financiero y director de sucursal, he retomado mi afición juvenil por la narrativa y el ensayo histórico.

Afición que he compaginado y sigo compaginando con el canto coral (Biotz-Alai Abesbatza, Coro de la U.P.V.-E.H.U., BBKantuz Korua), la música clásica y de órgano, colaborando en la actualidad con dos parroquias de Algorta.

Me encanta la historia, investigarla, desentrañarla, ponerla en cuartilla y divulgarla, que es el fin último que persigo.

Hasta ahora he publicado tres libros. En 2013 publiqué «La Ermita del Puerto Viejo.- San Nicolás de Bari de Algorta y su órgano«, en el 2017 «Getxo en sus calles.-Con nombre propio», y en el 2021 «Saliendo de la invisibilidad.- Retratos de mujer«.

Tengo un cuarto libro escrito sin publicar, por ahora, cuyo título es «Críticas y críticos de la música clásica«.

Niri buruz

Bilbotarra 1952an jaio zen eta algortarra 1977tik. 

Gaur egun, berrogei urtez gestore komertzial, finantza-aholkulari eta sukurtsal-zuzendari lanak egin nituen banku-erakunde batetik erretiratuta, eta berriro heldu diot narratibarekiko eta saiakera historikoarekiko gazte-zaletasunari.

Zaletasun hori abesbatzen kantuarekin (Biotz-Alai Abesbatza, U.P.V.-E.H.U.ko Abesbatza, BBKantuz Korua), musika klasikoarekin eta organoarekin uztartu dut, gaur egun Algortako bi parrokiarekin elkarlanean.

Izugarri gustatzen zait historia, ikertzea, argitzea, horrilaurden batean jartzea eta zabaltzea, hori baita lortu nahi dudan azken helburua.

Orain arte hiru liburu argitaratu ditut. 2013an «Portu Zaharreko Baseliza» argitaratu nuen- Algortako San Nicolás de Bari eta bere organoa», 2017an «Getxo bere kaleetan.-Izen propioarekin.-, eta 2021ean «Ikusezintasunetik aterata.- Emakumeen erretratuak».

Oraindik argitaratu gabe dagoen laugarren liburu bat daukat, «Musika klasikoaren kritikari eta kritikariak» izenburua duena.